Velkommen til Parasport Aabenraa

Parasport Aabenraa startede ud som Aabenraa Handicap Idrætsforening og havde til formål at samle områdets handicappede, men har nu skiftet navn for at skabe bedre sammenhæng med landsorganisationen

Parasport Danmark.
I dag er foreningen en slags paraplyforening med mange idrætsgrene, hvor hver enkelt idrætsgren kører selvstændigt med kontaktpersoner.

 Bestyrelsen forsøger at afspejle alle idrætsgrene.