Priser gældende fra 1/1-2023

KONTINGENT

Aktive brugere: 800 kr. årligt, som giver adgang til én sportsgren. 

Flere sportsgrene + 100 kr. årligt

Familiekontingenter:
Første bruger: 800 kr. årligt.
Anden bruger: 400 kr. årligt.
Tredje bruger: 300 kr. årligt.

Institutionskontingenter: 800 kr. pr. bruger årligt.

Støttemedlemmer: 200 kr. årligt.

Hjælpere: 400 kr. årligt (frivilligt)
Indbetalingen kan gøres på vores konto i Sydbank 7910-1037293. Husk at oplyse navn.